Životní prostředí a veřejný prostor

Stav životního prostředí na Kladně se v posledních třiceti letech v důsledku zániku těžkého průmyslu znatelně zlepšil. Přesto jsou zde stále problémy, které je třeba řešit, a nové se objevují s nutností připravit město na stále se zhoršující letní vedra.

Potřebujeme ve veřejném prostoru více zeleně a kvalitní modrozelenou infrastrukturu. Veřejný prostor má sloužit lidem, proto chceme, abychom se v něm všichni cítili příjemně a bezpečně, a aby nám umožňoval zdravý život. I proto je nutno zásahy do veřejného prostoru připravovat ve spolupráci s místními občany.

 • Provedeme revitalizace či drobné úpravy veřejných prostranství s ohledem na bezbariérovost tak, aby se v nich cítili příjemně i senioři, rodiče s kočárky nebo zdravotně postižení. Budeme klást důraz na jejich přehlednost a adekvátní osvětlení, které nebude oslňovat ani narušovat biorytmus rostlin, zvířat a lidí. 
 • Doplníme veřejný prostor v mnohem větší míře o lavičky a koše, které nebudeme umisťovat hned vedle laviček. Moci se na ulici posadit má být úplně normální, a zejména pro starší občany je důležitá možnost odpočinku.
 • Zřídíme kontaktní centra pro klimaadaptaci, která pomohou zprostředkovat státní dotace a poradí s praktickou realizací modrozelených opatření v džungli městských vyhlášek. Každý blok domů by měl mít možnost funkčně ozelenit své stěny či střechu, zkulturnit vnitroblok či zachytávat dešťovou vodu.
 • Prvním krokem ke zkrášlení města je přestat jej hyzdit. Kladno disponuje řadou architektonicky cenných budov i dalších pěkných míst, která jsou ale často znehodnocena záplavou nevkusných reklam. Proto jasně stanovíme, jaké reklamy jsou kde přípustné, a určíme zvláště hodnotná místa, která mají zůstat bez reklam.
 • Ohňostroje řadu lidí obtěžují nebo je připravují o spánek. Kromě toho až k smrti děsí divoká i domácí zvířata a uvolňují do vzduchu těžké kovy. Při nepovedeném odpalu ohrožují naše zdraví a domovy. Proto se zasadíme o regulaci používání zábavní pyrotechniky tak, aby ji nebylo možno odpalovat v blízkosti vysokých obytných domů, nemocnice, domovů důchodců a lesů.
 • Pro letní parné dny vybudujeme více městských pítek a vysadíme v ulicích i na sídlištích více stromů, které budou chránit před rozpáleným betonovým městem. Zastavíme přeměnu městské zeleně na asfaltové plochy.
 • Nově budovaná silnice I/61 má zajistit, že auta, přejíždějící mezi dálnicemi D6 a D7, nebudou projíždět středem Kladna. Přitom se ale sama stane zdrojem hluku a znečištění. Proto dohlédneme na to, aby byla od obytné zástavby izolována pásem zeleně.
 • Zlepšíme úklid veřejných prostranství. V zimě dohlédneme na řádné odklízení sněhu – chodníky pokryté ledem jsou ostudou města.
 • Budeme aktivně zlepšovat dostupnost veřejných WC.
 • Prověříme možnost zřízení nové zahrádkové kolonie mimo jiné jako kompenzace zahrádek zničených stavbou silnice I/61.
 • Na vybraných místech (včetně veřejných městských budov) umožníme dobíjení telefonů a tabletů a poskytneme možnost připojení k wifi. Kde to bude možné, zajistíme pro nabíjení elektřinu z fotovoltaických panelů, a tedy v podstatě zadarmo.
 • Nabídneme granty pro domovní samosprávy na zušlechtění okolí jejich domu a na péči o něj. Obyvatelé domu obvykle nejlépe vědí, co od jeho okolí chtějí.