Bytová politika

Sehnat dostupné bydlení je v Kladně prakticky nemožné. Tento problém řeší především mladé rodiny s dětmi, samoživitelky a samoživitelé, senioři či zdravotně postižení. Současný nedostatek bytů je do značné míry důsledkem toho, že se na byty pohlíželo jako na běžnou tržní komoditu, se kterou lze spekulovat.

Byt je ale základní životní potřebou a město se musí zasadit o to, aby jeho občané měli kde bydlet. Především musí město dostatečné množství bytů vlastnit, a kromě toho musí mít jasná pravidla určující, komu a za jakou cenu je bude pronajímat. Chceme, aby město používalo část bytů jako služební pro žádané profese, a aby ty ostatní pronajímalo především těm, kdo to potřebují nejvíc. Současný způsob přidělování městských bytů sice určitým způsobem zohledňuje sociální situaci žadatelů, ale hlavní problém zůstává – efektivně je to dražba, zvýhodňující toho, kdo si může dovolit utratit víc peněz. V souvislosti se stárnutím populace a nárůstem cen energií je také potřeba zohlednit rekonstrukce a úpravy bytových domů i rodinných domků. Bydlení se musí stát klíčovou agendou politiků města. 

 • Budeme rozšiřovat obecní bytový fond pro dostupné bydlení – výstavbou, výkupy, rekonstrukcemi i pronájmy. 
 • Podpoříme družstevní a spolkové formy bytové výstavby i subjekty, které budou poskytovat bydlení na neziskovém principu.
 • Po developerech budeme v rámci tzv. příspěvku na veřejnou vybavenost požadovat poskytnutí významné části postavených bytů městu a k tomu i podíl na investicích do infrastruktury a občanské vybavenosti.
 • Pomůžeme občanům Kladna snížit náklady na energie. Např. podporou vlastníků nemovitostí s instalací fotovoltaických panelů na střechách bytových domů. Zprostředkujeme využití dotací pro instalaci tepelných čerpadel i pro soukromé vlastníky.
 • Vytvoříme podpůrné pracoviště, které pomůže bytovým domům projít procesem zateplení, dostavby výtahů či bezbariérových úprav, včetně zajištění případných dotací.
 • Zasadíme se o novou výstavbu a postupnou rekonstrukci stávajících bytů a bytových domů na bezbariérové pro seniory, zdravotně postižené či další potřebné občany města.
 • Stejně tak podpoříme přechod na bezemisní způsoby vytápění. V závislosti na finanční situaci města zvážíme možnost podpořit tyto úpravy bezúročnými půjčkami. 
 • Budeme prosazovat změnu metodiky přidělování městských bytů, která bude vycházet z pevné ceny a upřednostňovat bude ty nejpotřebnější.
 • Občanům v městských sociálních bytech bude automaticky poskytnuta podpora sociálních pracovníků. 
 • Zřídíme poradenská centra v oblasti bydlení pro všechny občany města Kladna.
 • Nabídneme finančně dostupné ubytování v městských bytech profesím, jako jsou například policisté, hasiči, učitelé, lékaři, zdravotní sestry apod. pokud budou pracovat na Kladně.