Sociální politika

Péče o druhé je práce a zaslouží si ocenit. Ať pečuje profesionál nebo například rodinný příslušník. Sociální služby musí být dostupné pro všechny potřebné občany města, jejich zaměstnanci musí být náležitě oceněni a i ostatní pečující potřebují podporu (odpočinek, radu, psychologickou pomoc, apod.)

Je třeba počítat s tím, že v budoucnu bude péče o druhé ještě potřebnější než dnes. Naše společnost totiž stárne a v plánování sociálních služeb v Kladně je to třeba pravidelně zohledňovat. Kladno je největším městem Středočeského kraje, přesto zde chybí například domov pro osoby s Alzheimerovou chorobou a obyvatelé Kladna musí vyhledávat tuto službu v sousedních obcích. 

V současné době nezaměstnanost v Kladně není příliš vysoká, ale v rámci republiky je stále nadprůměrná. Podle našeho názoru každý občan Kladna musí dostat šanci získat zaměstnání. Někteří občané jsou ale při hledání práce z různých důvodů znevýhodněni (například z důvodu zdravotních či péče o osobu blízkou) a získat nebo udržet si zaměstnání je pro ně těžší než pro jiné. Ti potřebují naši pomoc.

  • Posílíme terénní služby sociální péče, osobní asistenci a pečovatelskou službu, aby byly dostupné i ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích, a lidé závislí na péči mohli žít doma.
  • Zřídíme stacionář a domov pro osoby s Alzheimerovou chorobou a podobným typem nemocí.
  • Podpoříme činnost podpůrných služeb a skupin pro pečující v Kladně, kde bude možné sdílet rady i zkušenosti.
  • Podpoříme vznik komunitních center, kde by mohly sídlit společně organizace, které pomáhají seniorům, osobám se zdravotním postižením, pečujícím osobám, a kde by se mohli scházet senioři, rodiny s dětmi a další občané Kladna.
  • Zasadíme se o to, aby Kladeňáci hůře hledající práci mohli dostat šanci v městských firmách. Kromě toho vytvoříme novou firmu, která bude provozovat městské re-use centrum, a bude zároveň fungovat jako sociální podnik.
  • Podpoříme vznik nízkoprahových center, která napomáhají předcházení dětské kriminality.
  • Pomůžeme seniorům, zdravotně postiženým a rodinám s úhradou terénních sociálních služeb. Pomůžeme s vyplněním formulářů. Složitost formulářů o dávky na bydlení nemůže být překážkou pro získání příspěvků na bydlení.