Bezpečnost

Kladno je občany často poněkud nespravedlivě vnímáno jako nebezpečné město. Policejní statistiky přitom ukazují, že zdejší kriminalita se od jiných měst podobné velikosti nijak zvlášť neliší. To samozřejmě potřebu zajištění bezpečnosti nijak nesnižuje.

Chceme město, ve kterém se lidé nebojí jít po setmění ven, kde má policie málo práce, protože funguje prevence, ale když už policie musí zasáhnout, udělá to rychle, efektivně, nestranně a korektně. 

  • Nepodpoříme prodlužování provozu kasin na území města.
  • Rozšíříme počty policejních služeben především v lokalitách, kde je zvýšená kriminalita či narušování nočního klidu a občanského soužití.
  • Zvýšíme pravidelné pochůzky městské policie, zejména v okolí dětských hřišť. 
  • Posílíme agendu prevence kriminality.