Kultura, sport a volný čas

Pokud město nemá být jen noclehárnou, potřebuje i vlastní kulturní scénu, která se bude vyjadřovat k současnosti i připomínat minulost. Kladno bylo v minulosti především městem horníků a hutníků. Je potřeba na tuto historii nezapomínat a znovu obnovit tradice typu Hornických dnů. 

  • Podpoříme alternativní a nezávislou kulturu, kluby, divadla, art kina a kulturní festivaly, které svou tvorbou a působením přinášejí nejen dostupnost kvalitní umělecké tvorby, ale zároveň vytváří specifický komunitní rámec přispívající ke zkvalitňování života ve městě.
  • Zajistíme vstupy do městských muzeí, galerií a sportovišť zdarma pro děti a studenty, seniory a osoby se zdravotním postižením.
  • Obnovíme Hornické dny, podpoříme revitalizaci chátrajících objektů bývalých Poldi či Kablo Kladno.
  • Rozšíříme počet hřišť pro malé i starší děti tak, aby to děti měly na hřiště blízko, a zajistíme pestrou nabídku herních prvků. Na vybraných hřištích zajistíme stříšky pro případ deště a rozprašovače v období veder.
  • Vybudujeme malý zookoutek, který mohou využívat rodiny, školy a školky k budování vztahů k domácím a užitkovým zvířatům.
  • Vybudujeme kreativní centrum, kde se budou zájemci moci realizovat v kreativních činnostech formou učení a výměny zkušeností mezi sebou.
  • Podpoříme vznik veřejných kutilských dílen.
  • Podpoříme bytové domy v projektech nového využití bývalých společných prostor (např. prádelna, mandlovna) na společenskou místnost pro obyvatele domu (knihovna, dětský koutek, posilovna, dílna, apod.)