Školství a vzdělávání

Léta zanedbávání rozvoje kladenských škol (město raději podporovalo stavbu) se už projevují. Školy fungují na hranici kapacit, učitelé jsou přetížení a to se projevuje na kvalitě výuky. My chceme kvalitní školství dostupné pro všechny. Proto podpoříme rozšiřování základních škol, školních družin, školek a vznik dětských skupin.

Budeme podporovat pestrost nabídky základních škol a školek a zaměříme se na podporu zaměstnanců škol. V kladenských základních školách a školkách by mělo být samozřejmostí, že žádné dítě nebude trpět hlady a vyčleněním z kolektivu, protože si jeho rodina nemůže dovolit platit obědy. Proto podpoříme projekty umožňující dětem příspěvek na oběd nebo tento projekt budeme realizovat sami. Každé dítě by mělo mít možnost se účastnit mimoškolních aktivit bez ohledu na to, zda si to jeho rodina může finančně dovolit. Prioritou města by měla být rekonstrukce školních budov. Musí být zateplené, bezbariérové, dobře vybavené, a na jejich střechy patří fotovoltaické panely. Chceme, aby děti vyrůstaly v příjemném prostředí.

  • Podpoříme rozšiřování základních škol, školek a vznik dětských skupin.  V případě potřeby zahájíme přípravu stavby nové školy.
  • Podpoříme rozvoj různorodých forem předškolní péče (školky, lesní školky, dětské skupiny, mateřská centra apod.)
  • Zvýšíme kapacity školních družin, aby dostačovaly poptávce kladenských rodin. 
  • Podpoříme projekty typu „Obědy do škol“, které pomáhají rodinám v tíživé životní situaci s úhradou plnohodnotné a teplé stravy pro děti.
  • Podpoříme provoz kroužků na základních školách tak, aby každé dítě s bydlištěm v Kladně mělo nárok na jeden kroužek zdarma.
  • Zvýšíme investice do rekonstrukcí mateřských a základních škol.