Transparentnost a participace

Dobré město k životu nevznikne nařízením shora, je k němu třeba otevřená a opravdová veřejná debata. Musí být vedena oběma směry, radnice musí občanům nejen naslouchat, ale také jim poskytovat pravdivé a vyvážené informace. Tuto funkci mají plnit mimo jiné i radniční noviny. Nemohou být jen tzv. hlásnou troubou jedné strany.

Projektům, jako je revitalizace veřejných prostranství nebo nová výstavba, musí předcházet participace – proces, při kterém zjistíme, co občané od nové výstavby očekávají a co naopak nechtějí. Tyto informace pak umožní projekt potřebám občanů lépe přizpůsobit. Dobrým nástrojem pro rozvíjení občanské společnosti a podílu občanů na utváření města je i participativní rozpočet. Na Kladně fungoval dva roky, a poté byl novým vedení radnice zrušen z důvodu nechuti komunikovat s občany. Chceme se k tomuto projektu vrátit. Občané totiž nejlépe vědí, co ve městě potřebují, a zodpovědní politici jim naslouchají.  

Při občanských aktivitách je také občas potřeba využít veřejné prostranství. Současný stav, kdy toto využívání schvaluje městská rada, je netransparentní, nepředvídatelný a v konečném důsledku občanské aktivity ubíjí. 

  • Obnovíme participativní rozpočet.
  • Vytvoříme vyhlášku, kde přesně popíšeme podmínky, jaké je třeba splnit, a na jejím základě budou veřejný zábor schvalovat úředníci, ne politici.  Tím zajistíme, že rozhodování radnice bude předvídatelné a nebude diskriminační.
  • Radniční noviny musí v souladu se zákonem poskytovat objektivní a vyvážené informace. Vytvoříme proto redakční radu, která bude mít zastoupení všech stran v zastupitelstvu, a budeme trvat na tom, aby při informování o situaci ve městě dostávala adekvátní prostor i opozice.