Hospodaření a správa majetku

Dobrý hospodář na svých statcích hospodaří, nerozprodává je. Město nemůže řešit svou hospodářskou situaci prodejem majetku, zejména toho, který může vydělávat (nebo být využit pro potřeby města, např. výstavbu bytů). Typickým příkladem jsou pozemky. Když je pozemek prodán, těžko se získává zpět a město pak má už jen omezené možnosti ovlivňovat jeho využití.

Je třeba věnovat se i odpadovému hospodářství. Město bude muset klást důraz na to, aby odpady pokud možno nevznikaly, a když už vzniknou, najít způsob jejich využití. Zejména použité vybavení domácnosti nebo oblečení by mělo dostat druhou šanci, než bude prohlášeno za odpad. A odpad je surovina, v nejhorším případě energetická. Novou průmyslovou výstavbu je třeba směřovat na brownfieldy v prostorách bývalé huti Poldi, stavět v zeleni na okraji města je nezodpovědným plýtváním nenahraditelnými přírodními zdroji.

Kladno potřebuje významné investice, ale nemá prostředků nazbyt. Evropská unie, ale i státní dotační programy nabízejí možnost podpory v řadě rozvojových projektů, a my tuto pomoc chceme využívat důsledněji, než to dělala současná i minulá vedení města. Podíl na takových projektech vyžaduje jasný plán činnosti a představu cíle, ale to nebude problém. Kladno má řadu kvalitních koncepčních dokumentů – generel cyklistické dopravy, plán pro udržitelnou energetiku, a další. Zasadíme se o to, aby se jimi konečně začalo řídit. 

  • Zastavíme privatizaci městského majetku a služeb.
  • Připravíme Kladno na oběhové hospodářství.
  • Zasadíme se, aby se průmysl vrátil na brownfieldy a nezabíral stávající pole. 
  • Zahájíme revizi územního plánu, abychom ochránili zbývající zelené plochy.
  • Budeme více využívat evropské fondy a státní dotace na rozvoj města.
  • Město budeme rozvíjet koncepčně, v souladu s platnými strategickými dokumenty.
  • Chceme vytvořit městské re-use centrum a nábytkovou banku, aby použité a stále použitelné věci snáze nacházely nové majitele.
  • Provedeme inventuru nemovitostí ve vlastnictví města a připravíme dlouhodobou koncepci jejich údržby.