Odpady a energetika

Doba, kdy se odpadky jednoduše vyhazovaly, a nebylo třeba se o ně dále starat, je pryč. Lidstvo jich už produkuje příliš mnoho. Stejně tak energetické zdroje nejsou bezedné, spalování fosilních paliv není udržitelné a současný nárůst cen energií nám ukazuje, jak krátkozraké bylo odkládání přechodu na obnovitelné zdroje.

Teď musíme zároveň pomoci občanům, postiženým vysokými cenami energií, snižovat množství odpadu a pracovat na zajištění nezávislosti na fosilních palivech. Nebude to jednoduché, ale jisté možnosti tu jsou. Stačí si třeba uvědomit, že dobře vytříděný odpad je cennou surovinou a například bioodpad může pohánět bioplynovou elektrárnu. 

  • Osvobodíme od povinnosti platit poplatky za odpad děti, studující do 26 let, seniory a osoby se zdravotním postižením. Pro rok 2023 zrušíme poplatky za odpad úplně, abychom pomohli občanům, na které v zimě dopadly vysoké ceny energií.
  • Pokud mají lidé třídit odpad, musí mít potřebné kontejnery blízko. Zlepšíme dostupnost kontejnerů na tříděný odpad. Zvýšíme proto jejich počet a zoptimalizujeme jejich rozšíření. Rozšíříme po městě hnědé kontejnery na bioodpad.
  • Zajistíme možnost platit za odpady prostřednictvím SVJ či družstva. Tím se na jednu stranu zajistí, že se poplatky skutečně vyberou, na druhou stranu se o ně občané nebudou muset starat. Budeme pracovat na tom, aby bylo v budoucnu možné navázat platbu za odpad na množství směsného odpadu z příslušného domu, a tak dát obyvatelům domu možnost sami si určit, za kolik kontejnerů na komunální odpad chtějí platit.
  • Propojením fotovoltaických elektráren na městských budovách získáme virtuální elektrárnu, která sníží městské výdaje za elektřinu.
  • Prosadíme zřízení městské kompostárny a bioplynové elektrárny, které budou zpracovávat sebraný bioodpad. Díky tomu bioodpad přestane být výdajem rozpočtu, a naopak nám začne vydělávat.
  • Budeme bojovat proti černým skládkám nacházejícím se na území Kladna.
  • Jako rychlé opatření proti růstu cen energií pro topnou sezónu 22/23 zastropujeme ceny tepla, které distribuuje městská společnost TEPO.