Doprava

Skoro každý z nás se denně potřebuje někam dopravit. Do práce, do školy, nebo třeba k lékaři. A nejen v rámci města. Přes 7000 Kladeňáků denně dojíždí za prací do Prahy. Pomoci by jim měla modernizace železnice Praha – Kladno, která by podle současných plánů měla být dokončena do roku 2028.

Významnou současnou komplikací jsou ale zbytečně vysoké ceny jízdného ve veřejné dopravě. V kladenských autobusech neplatí slevy PID pro děti, studenty a seniory. Neuznává se předplatní jízdenka pro třetí pásmo, pokud si k němu člověk nepřikoupí ještě jedno další. A neuznávají se ani nejlevnější patnáctiminutové jízdenky. 

A kromě toho jsou Kladeňáci biti už na tom, že, zkrátka, nejsou Pražáci. Když chce obyvatel pražského sídliště Písnice denně dojíždět do 11 kilometrů vzdáleného centra, zaplatí za to 3650 Kč ročně. Kladeňák, který chce dojíždět do (dvakrát vzdálenějšího) centra Prahy, ovšem zaplatí více než třikrát tolik, skoro 12 000 Kč.

Opustíme izolacionistickou politiku současného vedení radnice a znovu propojíme kladenskou veřejnou dopravu se Středočeským krajem. Výsledkem bude pohodlnější, lépe dostupná a levnější veřejná doprava.

Při rekonstrukcích ulic a zejména parkovišť budeme dbát na vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily. Každé moderní město takovou síť bude potřebovat a je nejvyšší čas s její výstavbou začít.

 • Začleníme kladenskou dopravu zpět do PID a zjednodušíme tarifní podmínky.
 • Zoptimalizujeme vedení linek a jejich intervaly tak, aby nabízely komfortní a dostupnou dopravu po Kladně i okolí.
 • Zavedeme bezplatnou MHD po Kladně, a to po přechodnou dobu, s ohledem na dopady aktuální energetické krize a vysoké inflace.
 • Vyjednáme zlevněný tarif pro spojení Kladno – Praha.
 • Po dokončení obchvatu I/61 zakážeme průjezd nákladních automobilů městem.
 • Zajistíme aktualizaci koncepce cyklodopravy a v souladu s ní se zasadíme o rozšíření a lepší propojení sítě městských cyklostezek.
 • Zvýšíme ve městě množství stojanů pro bezpečné uložení jízdních kol. V rámci připravovaných rekonstrukcí kladenských nádraží zvážíme možnost zbudování cyklověže.
 • V zónách placeného stání umožníme moderní způsoby platby a zajistíme slevu pro občany Kladna.
 • Při rekonstrukcích parkovišť budeme dbát na zajištění nabíjecích stanic pro elektromobily.
 • Prověříme možnost výstavby parkovacích domů se zvýhodněným parkováním pro občany Kladna
 • Sjednotíme systém parkování tak, aby byli zvýhodněni občané s trvalým bydlištěm ve městě Kladně
 • Necháme vypracovat koncepci pěší dopravy a dohlédneme na její prosazení do praxe, aby Kladno bylo pro chodce snadno průchozí a bezpečné.
 • Prověříme a podle potřeby zaktualizujeme smlouvy s jednotlivými dopravci veřejné dopravy.