Volební plakát Koalice pro Kladno

Kladno je městem, které se zastavilo v čase a příliš nevzkvétá. Chybí tu vize, zůstávají dluhy, chodníky a silnice se opravují jednou za čtyři roky před volbami.

Město má sloužit občanům nikoli politikům. Pojďme to společně změnit. My chceme město, které myslí na své občany a pomůže jim vyrovnat se v nadcházející topné sezóně s vysokými cenami energií. Chceme zelené Kladno, kde se zlepší dostupnost sociálních služeb lékařské péče a škol a město, které přestane Kladeňákům komplikovat využívání veřejné dopravy. Chceme město, které je občanům důvěryhodným partnerem a ve kterém lidé rádi žijí.


Náš volební program

Náš volební program jsme rozdělili do tématických okruhů. Detail každého z nich a konkrétní návrhy, které prosazujeme, si zobrazíte kliknutím na jeho název.

 • Balíček první pomoci pro zimu 2022/2023
  Ceny energií rostou a jen tak se nezastaví. Obavy z toho, co bude letos na podzim a v zimě, má dnes skoro každý. Nenecháme Kladeňáky v obavách a uspějeme-li ve volbách, začneme konat hned.
 • Sociální politika
  Péče o druhé je práce a zaslouží si ocenit. Ať pečuje profesionál nebo například rodinný příslušník. Sociální služby musí být dostupné pro všechny potřebné občany města, jejich zaměstnanci musí být náležitě oceněni a i ostatní pečující potřebují podporu (odpočinek, radu, psychologickou pomoc, apod.)
 • Bytová politika
  Sehnat dostupné bydlení je v Kladně prakticky nemožné. Tento problém řeší především mladé rodiny s dětmi, samoživitelky a samoživitelé, senioři či zdravotně postižení. Současný nedostatek bytů je do značné míry důsledkem toho, že se na byty pohlíželo jako na běžnou tržní komoditu, se kterou lze spekulovat.
 • Životní prostředí a veřejný prostor
  Stav životního prostředí na Kladně se v posledních třiceti letech v důsledku zániku těžkého průmyslu znatelně zlepšil. Přesto jsou zde stále problémy, které je třeba řešit, a nové se objevují s nutností připravit město na stále se zhoršující letní vedra.
 • Doprava
  Skoro každý z nás se denně potřebuje někam dopravit. Do práce, do školy, nebo třeba k lékaři. A nejen v rámci města. Přes 7000 Kladeňáků denně dojíždí za prací do Prahy. Pomoci by jim měla modernizace železnice Praha – Kladno, která by podle současných plánů měla být dokončena do roku 2028.
 • Odpady a energetika
  Doba, kdy se odpadky jednoduše vyhazovaly, a nebylo třeba se o ně dále starat, je pryč. Lidstvo jich už produkuje příliš mnoho. Stejně tak energetické zdroje nejsou bezedné, spalování fosilních paliv není udržitelné a současný nárůst cen energií nám ukazuje, jak krátkozraké bylo odkládání přechodu na obnovitelné zdroje.
 • Hospodaření a správa majetku
  Dobrý hospodář na svých statcích hospodaří, nerozprodává je. Město nemůže řešit svou hospodářskou situaci prodejem majetku, zejména toho, který může vydělávat (nebo být využit pro potřeby města, např. výstavbu bytů). Typickým příkladem jsou pozemky. Když je pozemek prodán, těžko se získává zpět a město pak má už jen omezené možnosti ovlivňovat jeho využití.
 • Transparentnost a participace
  Dobré město k životu nevznikne nařízením shora, je k němu třeba otevřená a opravdová veřejná debata. Musí být vedena oběma směry, radnice musí občanům nejen naslouchat, ale také jim poskytovat pravdivé a vyvážené informace. Tuto funkci mají plnit mimo jiné i radniční noviny. Nemohou být jen tzv. hlásnou troubou jedné strany.
 • Zdravotnictví
  Kladno se potýká s nedostatkem některých ambulantních lékařských profesí, především praktických lékařů, pediatrů a stomatologů. Není přípustné, aby  největšímu městu Středočeského kraje chyběla  lékárna, která by byla občanům města k dispozici v nočních hodinách a o svátcích a oni byli nuceni jezdit do hlavního města. 
 • Školství a vzdělávání
  Léta zanedbávání rozvoje kladenských škol (město raději podporovalo stavbu) se už projevují. Školy fungují na hranici kapacit, učitelé jsou přetížení a to se projevuje na kvalitě výuky. My chceme kvalitní školství dostupné pro všechny. Proto podpoříme rozšiřování základních škol, školních družin, školek a vznik dětských skupin.
 • Kultura, sport a volný čas
  Pokud město nemá být jen noclehárnou, potřebuje i vlastní kulturní scénu, která se bude vyjadřovat k současnosti i připomínat minulost. Kladno bylo v minulosti především městem horníků a hutníků. Je potřeba na tuto historii nezapomínat a znovu obnovit tradice typu Hornických dnů. 
 • Bezpečnost
  Kladno je občany často poněkud nespravedlivě vnímáno jako nebezpečné město. Policejní statistiky přitom ukazují, že zdejší kriminalita se od jiných měst podobné velikosti nijak zvlášť neliší. To samozřejmě potřebu zajištění bezpečnosti nijak nesnižuje.

Naši kandidáti

Mgr. Jiří Kunc - foto

1

Mgr. Jiří Kunc (44 let)

advokát
(ČSSD)

Narodil jsem se před 44 lety zde na Kladně a celou dobu zde žiji. Díky povolání advokáta cestuji po celé republice. Jsem v každodenním kontaktu s lidmi, jejich problémy a starostmi. Mohu srovnávat, jak se daří Kladnu a jak dalším městům. Vidím, že naše město potřebuje nový impuls, jasná pravidla a plán do budoucna. Vedu tým lidí, mužů i žen, zaměstnanců i podnikatelů, studentů, seniorů i těch, kdo pečují nejenom o děti, ale i rodiče. Kladno známe ze všech pohledů. 

Pro Kladno chci:

 • plánovat a provádět investice průběžně, nejen před volbami 
 • rozšířit počet venkovních a vnitřních hřišť pro malé i starší, zajistit osvěžovače pro letní období
 • rozvíjet síť cyklostezek ve městě i jeho okolí, rozšířit bezpečné úschovny kol, aby občané mohli využívat svá kola nejen k rekreaci, ale i na cestě do školy a do práce, vybudovat místa pro dobíjení elektrokol i drobný servis
 • navyšovat počet laviček, odpadkových košů i stojanů se sáčky na psí exkrementy
 • vznik efektivnějšího způsobu výběru parkovného, který bude preferovat občany s trvalým pobytem na Kladně
Mgr. Pavel Kraus - foto

2

Mgr. Pavel Kraus (48 let)

konstruktér letových postupů
(Strana zelených)

Vystudoval jsem astronomii. Život ale obvykle neprobíhá podle plánu, a tak už řadu let pracuji jako konstruktér letových postupů. Navrhuji letové tratě a odpovídám za jejich bezpečnost. Při práci jsem se naučil, že předpokladem dobrého výsledku je důkladně projednat plánované změny se zúčastněnými stranami a dodržovat pravidla. Chci, aby tímto způsobem jednalo i město vůči svým občanům.

Pro Kladno chci:

 • vést město, aby se chovalo k občanům jako důvěryhodný partner, poskytovalo jim pravdivé a vyvážené informace, bralo vážně jejich podněty a samo šlo příkladem v dodržování zákonů
 • připravit město na změnu klimatu, přivést do ulic více zeleně, protože čistí vzduch, chrání před slunečním žárem a napomáhá zadržovat vodu 
 • podpořit zateplování domů a vznik energetických komunit, aby lidé mohli snáze šetřit energií a nemuseli někomu platit za to, že spaluje uhlí nebo plyn
 • lepší a snadno dostupnou veřejnou dopravu navázanou na PID, kvalitní síť cyklostezek a schůdné a dobře navazující chodníky, aby se občané snadno dostali, kam potřebují, bez zbytečných výdajů za benzín
Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová - foto

3

Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová (46 let)

zástupkyně ředitelky sociálně-psychologické poradny
(ČSSD)

Před 46 lety jsem se narodila v Kladně a celý život zde žiji. Velkou část profesního života pracuji v sociální oblasti. Chci, aby Kladno bylo příjemným místem pro život. Každý občan má mít kvalitní a dostupnou zdravotní péči a sociální služby přímo v Kladně. Školství jako městská priorita má nabízet dostatek škol, družin, školek i dětských skupin. 

Pro Kladno chci:

 • zajistit stacionář a domov s celodenní péčí pro osoby s Alzheimerovou chorobou a podobnými onemocněními, aby tyto typy služeb nemuseli hledat mimo Kladno
 • posilovat pečovatelské a asistenční služby a jejich dostupnost i ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích včetně tísňové péče, aby lidé závislí na péči mohli žít doma
 • nárok na jeden kroužek zdarma na základních školách pro každé dítě s bydlištěm v Kladně
 • pohotovostní lékárnu, která bude v provozu v nočních hodinách i o svátcích
 • pomoc občanům Kladna při snižování nákladů na energie
 • rozšíření obecního bytového fondu pro dostupné bydlení
 1. MUDr. Radek Poláček, 43 let, primář gynekologicko-porodnického oddělení, ČSSD
 2. Ondřej Novák, 40 let, státní úředník, Strana zelených
 3. Mgr. Lenka Vrchlavská, 69 let, učitelka, ČSSD
 4. Jan Žižka, 78 let, bývalý ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ČSSD
 5. Kateřina Habadová, 36 let, pracovnice v sociálních službách, bez politické příslušnosti
 6. MDDr. Gabriela Korych, 29 let, zubní lékařka, ČSSD
 7. Ing. Karel Šíma, 51 let, podnikatel, ČSSD
 8. Jan Šilhánek, 35 let, zdravotník, bez politické příslušnosti
 9. Ing. Tomáš Krejčí, 33 let, specialista na veřejné zakázky, ČSSD
 10. Radka Rohanová, 49 let, prodavačka, ČSSD
 11. Anna Moučková, 23 let, sociální pracovnice, bez politické příslušnosti
 12. Jiří Krejčík, 56 let, provozovatel autoškoly, bez politické příslušnosti
 13. Ivan Černý, 66 let, podnikatel, ČSSD
 14. Mgr. Jaroslav Chramosta, 29 let, učitel ZŠ, bez politické příslušnosti
 15. Bc. Jiří Bůžek, 43 let, IT specialista, ČSSD
 16. Markéta Němečková, 43 let, na rodičovské dovolené, ČSSD
 17. Bc. Petra Hrubá, 45 let, úřednice samosprávy, bez politické příslušnosti
 18. Bohumír Štěpánek, 82 let, důchodce, ČSSD
 19. Luděk Svoboda, 20 let, student Právnické fakulty UK, ČSSD
 20. Radka Matějovská, 45 let, referentka státu, Strana zelených
 21. Ahmed Benyahya, 20 let, student, ČSSD
 22. Miloš Vrchlavský, 82 let, důchodce, ČSSD
 23. Eva Češpivová, 50 let, překladatelka a lektorka, bez politické příslušnosti
 24. Jitka Janáčková, 58 let, účetní, ČSSD
 25. Radim Král, 59 let, podnikatel, ČSSD
 26. Radek Větrovský, 49 let, řízení výroby, bez politické příslušnosti
 27. Daniela Pešáková, 48 let, prodavačka, ČSSD
 28. Jaroslav Davídek, 48 let, truhlář, ČSSD
 29. Ing. Miloslav Stőckl, 79 let, důchodce, bývalý ředitel obchodní akademie, bez politické příslušnosti
 30. Ing. Jan Husák, 34 let, dopravní technolog, ČSSD